SEO คืออะไร?

1. ความหมายและเหตุผลที่ต้องทำ SEO

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือการปรับปรุงปรบแต่งหน้าเว็บไซต์และการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะสมกับ SearchEngine ต่างๆเพื่อทำอันดับ ให้เว็บไซต์ถูกแสดงผลในอันดับต้นของ Search Engine เหตุผลที่จะต้องทำ SEO ให้กับเว็บที่พัฒนาแล้วเสร็จก็เพื่อที่จะทำให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามากๆซึ่งการทำ SEO สามารถช่วยได้โดยเมื่อได้ทำ SEO กับเว็บไซต์ของเราแล้วเมื่อ มีคนทำการค้นหาเช่นใน Search Engine ของ Google,Yahoo หรือ MSN จะทำให้เว็บไซต์ของเรา แสดงผลในลับดับต้นๆของ Search Engine และเมื่อเว็บของเราถูกแสดงในลาดับต้นๆย่อมเป็นการดี เพราะจะมีโอกาสที่ผู้ค้นหาจะคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราทำให้มีคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาก

2.หลักการทำงานของ Search Engine

เพื่อให้การทำSEOมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักออกและพัฒนาเว็บควร
จะต้องเรียนรู้หลักการทำงานของSearchEngine ซึ่งสามารถจาแนกออกได้3ประเภทได้แก่

2.1 แบบอาศัยการเก็บข้อมูลเป็นหลัก (Crawler-Based SearchEngine)

หลักการทำงานของ crawler based search engines

หลักการทำงานของ crawler based search engines

Search Engine ประเภทนี้จะใช้หลักการที่เรียกว่าCrawler-Based Search Engine เป็นเครื่องมือที่ทำการบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นหลักซึ่งเป็นประเภทSearch
Engineที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ในปัจจุบันซึ่งการทำงานจะใช้โปรแกรมตัวเล็กๆที่เรียกว่า Web Crawler หรือSpider หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Search Engine Robots ทำหน้าที่คล้ายกับแมงมุมโดยจะทำการไต่ไปยังเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกอินเตอร์เน็ต

โดยอาศัยไต่ไปตามURLต่างๆที่มีการ เชื่อมโยงอยู่ในแต่ละเพจแล้วทำการSpiderกวาดข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ (ขึ้นอยู่กับ Search Engine แต่ละที่ว่าต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง)

แล้วเก็บลงฐานข้อมูลซึ่งการใช้โปรแกรมกวาดข้อมูล แบบนี้ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยาและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เร็วมาก Search Engine ที่จัด อยู่ในประเภทนี้เช่น Google, Yahoo และ MSN เป็นต้น

2.2 แบบสารบัญเว็บไซต์ (Web Directory)

web directory ของ sanook.com

web directory ของ sanook.com

Search Engine ประเภทนี้จะแสดงในรูปแบบสารบัญเว็บซึ่งจะมีลักษณะของ การจัดเก็บข้อมูลที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นทั้งหมดว่ามีเว็บอะไรบ้างอยู่ในฐานข้อมูลและจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ และอาจจะมีหมวดหมู่ย่อยซึ่งผู้ค้นหาข้อมูลสามารถคลิกเข้าไปดูได้ซึ่งจะแตกต่างจากCrawler-Based Search Engine ประเภทแรกที่หากผู้ใช้ไม่ค้นหาโดยใช้คาค้นหรือ Keyword แล้วจะไม่มีทางทราบ เลยว่ามีเว็บไซต์อะไรอยู่บ้างและมีเว็บอยู่จานวนเท่าไหร่ หลักการทำงาน

แบบ Web Directory นี้จะอาศัยการเพิ่มข้อมูลจากเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการประชาสัมพันธ์เว็บหรืออาจใช้เจ้าหน้าที่ดูแลส่วน Search Engine เป็นผู้หา ข้อมูลเว็บไซต์มาเพิ่มในฐานข้อมูลซึ่งข้อมูลในส่วนของสารบัญเว็บไซต์จะเน้นในด้านความถูกต้องของ ฐานข้อมูลซึ่งข้อมูลเว็บไซต์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะถูกตรวจสอบและแก้ไขจากผู้ดูแลซึ่ง Search Engine ที่ จัดอยู่ในประเภทนี้เช่น Sanook.com และ Truehits.com เป็นต้น

2.3 แบบอ้างอิงในคาสั่ง MetaTag(Meta Search Engine)

หลักการทำงานของ search engines

หลักการทำงานของ search engines

Search Engine ประเภทนี้ใช้การค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บพร้อมกันด้วยการอ่านจาก Tag Meta ใน HTML โดยจะรับคาสั่งค้นหาจากผู้ใช้แล้วส่งต่อไปยังเว็บไซต์ที่เป็นSearch Engines หลายๆแห่งพร้อมๆกันทาให้เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Search Engine s ต่างๆได้อย่างรวดเร็วถ้าข้อมูลที่ได้ซ้ากันก็จะแสดงเพียงรายการเดียวจากนั้นก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาแต่เนื่องจาก Search Engine ประเภทนี้ไม่มีฐานข้อมูลของตนเองแต่จะอาศัยข้อมูลจาก Search Engine Index Server ของที่อื่นๆซึ่งข้อมูลจะมาจาก Server หลายๆที่ดังนั้นจึงมักได้ผลลัพธ์จากการค้นหาที่ไม่ แม่นยาเว็บไซต์ที่ให้บริการ Meta search เช่น www.search.com ,Dogpile, Inference Findและ MetaCrawler เป็นต้น

Author: การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บ โดย ปราโมทย์ สิทธิจักร

wisuwat
 

An accomplished Internet Marketer, with expertise in Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), Social Networking etc Also Proven ability to develop websites for established firms. Deep understanding of how internet works, how to draw targeted traffic to sites and convert browsers to buyers. This ultimately contributes to problem resolution in internet marketing area. Strong analytic and leadership skills, with ability to motivate professionals and maximize levels of productivity. Excellent communicator, with emphasis on building strong client relationships.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: