1. ความหมายและเหตุผลที่ต้องทำ SEO

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือการปรับปรุงปรบแต่งหน้าเว็บไซต์และการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะสมกับ SearchEngine ต่างๆเพื่อทำอันดับ ให้เว็บไซต์ถูกแสดงผลในอันดับต้นของ Search Engine เหตุผลที่จะต้องทำ SEO ให้กับเว็บที่พัฒนาแล้วเสร็จก็เพื่อที่จะทำให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามากๆซึ่งการทำ SEO สามารถช่วยได้โดยเมื่อได้ทำ SEO กับเว็บไซต์ของเราแล้วเมื่อ มีคนทำการค้นหาเช่นใน Search Engine ของ Google,Yahoo หรือ MSN จะทำให้เว็บไซต์ของเรา แสดงผลในลับดับต้นๆของ Search Engine และเมื่อเว็บของเราถูกแสดงในลาดับต้นๆย่อมเป็นการดี เพราะจะมีโอกาสที่ผู้ค้นหาจะคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราทำให้มีคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาก

2.หลักการทำงานของ Search Engine

เพื่อให้การทำSEOมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักออกและพัฒนาเว็บควร
จะต้องเรียนรู้หลักการทำงานของSearchEngine ซึ่งสามารถจาแนกออกได้3ประเภทได้แก่

2.1 แบบอาศัยการเก็บข้อมูลเป็นหลัก (Crawler-Based SearchEngine)

หลักการทำงานของ crawler based search engines

หลักการทำงานของ crawler based search engines

Search Engine ประเภทนี้จะใช้หลักการที่เรียกว่าCrawler-Based Search Engine เป็นเครื่องมือที่ทำการบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นหลักซึ่งเป็นประเภทSearch
Engineที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ในปัจจุบันซึ่งการทำงานจะใช้โปรแกรมตัวเล็กๆที่เรียกว่า Web Crawler หรือSpider หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Search Engine Robots ทำหน้าที่คล้ายกับแมงมุมโดยจะทำการไต่ไปยังเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกอินเตอร์เน็ต

โดยอาศัยไต่ไปตามURLต่างๆที่มีการ เชื่อมโยงอยู่ในแต่ละเพจแล้วทำการSpiderกวาดข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ (ขึ้นอยู่กับ Search Engine แต่ละที่ว่าต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง)

แล้วเก็บลงฐานข้อมูลซึ่งการใช้โปรแกรมกวาดข้อมูล แบบนี้ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยาและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เร็วมาก Search Engine ที่จัด อยู่ในประเภทนี้เช่น Google, Yahoo และ MSN เป็นต้น

2.2 แบบสารบัญเว็บไซต์ (Web Directory)

web directory ของ sanook.com

web directory ของ sanook.com

Search Engine ประเภทนี้จะแสดงในรูปแบบสารบัญเว็บซึ่งจะมีลักษณะของ การจัดเก็บข้อมูลที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นทั้งหมดว่ามีเว็บอะไรบ้างอยู่ในฐานข้อมูลและจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ และอาจจะมีหมวดหมู่ย่อยซึ่งผู้ค้นหาข้อมูลสามารถคลิกเข้าไปดูได้ซึ่งจะแตกต่างจากCrawler-Based Search Engine ประเภทแรกที่หากผู้ใช้ไม่ค้นหาโดยใช้คาค้นหรือ Keyword แล้วจะไม่มีทางทราบ เลยว่ามีเว็บไซต์อะไรอยู่บ้างและมีเว็บอยู่จานวนเท่าไหร่ หลักการทำงาน

แบบ Web Directory นี้จะอาศัยการเพิ่มข้อมูลจากเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการประชาสัมพันธ์เว็บหรืออาจใช้เจ้าหน้าที่ดูแลส่วน Search Engine เป็นผู้หา ข้อมูลเว็บไซต์มาเพิ่มในฐานข้อมูลซึ่งข้อมูลในส่วนของสารบัญเว็บไซต์จะเน้นในด้านความถูกต้องของ ฐานข้อมูลซึ่งข้อมูลเว็บไซต์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะถูกตรวจสอบและแก้ไขจากผู้ดูแลซึ่ง Search Engine ที่ จัดอยู่ในประเภทนี้เช่น Sanook.com และ Truehits.com เป็นต้น

2.3 แบบอ้างอิงในคาสั่ง MetaTag(Meta Search Engine)

หลักการทำงานของ search engines

หลักการทำงานของ search engines

Search Engine ประเภทนี้ใช้การค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บพร้อมกันด้วยการอ่านจาก Tag Meta ใน HTML โดยจะรับคาสั่งค้นหาจากผู้ใช้แล้วส่งต่อไปยังเว็บไซต์ที่เป็นSearch Engines หลายๆแห่งพร้อมๆกันทาให้เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Search Engine s ต่างๆได้อย่างรวดเร็วถ้าข้อมูลที่ได้ซ้ากันก็จะแสดงเพียงรายการเดียวจากนั้นก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาแต่เนื่องจาก Search Engine ประเภทนี้ไม่มีฐานข้อมูลของตนเองแต่จะอาศัยข้อมูลจาก Search Engine Index Server ของที่อื่นๆซึ่งข้อมูลจะมาจาก Server หลายๆที่ดังนั้นจึงมักได้ผลลัพธ์จากการค้นหาที่ไม่ แม่นยาเว็บไซต์ที่ให้บริการ Meta search เช่น www.search.com ,Dogpile, Inference Findและ MetaCrawler เป็นต้น

Author: การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บ โดย ปราโมทย์ สิทธิจักร