โลโก้ seobook

ลงโฆษณาฟรี 14 วัน..

ใน Facebook หรือ Google เลือกมาได้เลย :)

  • ทีมงานจะลงโฆษณาให้ท่านโดย ไม่ต้องเสียค่าบริหารจัดการ (มูลค่า 5000 บาท) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน
  • เตรียมงบประมาณค่าโฆษณาสินค้าอย่างน้อย 5000 บาท (จ่ายให้ Google หรือ Facebook)
  • เตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการโฆษณา เช่น เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า รูปภาพสินค้า/รีวิว วีดีโอสินค้า/รีวิว เป็นต้น
  • ทีมงานใช้เวลาเตรียมงานไม่เกิน 7 วัน เมื่อพร้อมจะลงโฆษณาแล้วจะแจ้งให้ทราบก่อน

© 2019 Simplex Digital Co., Ltd. All Rights Reserved.