On-Page

สอนการปรับแต่ง On-Site อาทิ วิธีการเขียน Page Title, Meta Description การเลือกใช้ บีบอัด Image และอื่นๆ ครบทุกหัวข้อ

7 เทคนิค On-Page SEO ปรับแต่งเว็บให้เป็นที่ Love ของ Google

7 เทคนิค On-Page SEO ปรับแต่งเว็บให้เป็นที่ Love ของ Google

คำว่า Onpage หรือ on-site seo มีความหมายความตรงไปตรงมาครับ คือการปรับแต่งแก้ไของค์ประกอบต่างๆ ในเว็บ ‘เพจ’ หรือใน ‘เว็บไซต์’ ให้สอดคล้องกับอัลกอริทึม (Algorithm) ของ Search Engine อาทิ Google หรือ Bings เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็แน่นอนครับคีย์เวิร์ดที่คุณกำลังทำ SEO อยู่นั้น ก็จะมีโอกาสสูงขึ้นในการที่จะไปติดอันดับดีๆ ในหน้าผลลัพธ์การค้นหา หรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษย่อๆ ว่า SERP (Search Engine Result Page) อุ๊บ๊ะ! ทฤษฏีผ่านไปถ้ายังไม่เข้าใจ ผมอุปมาอุปมัย การทำ SEO Onsite กับ การออกเดท เพื่อให้เห็นภาพแบบนี้คร้บว่า 🤣.. สารบัญ “สมมัติว่า… คุณกำลังจะออกเดตหรือไปเที่ยวกับคนที่คุณถูกใจเป็นครั้งแรก สิ่งที่คุณต้องทำกับตัวเองคืออะไรครับ?  ตัดผมให้ดูเป็นทรงหน่อย? ใส่เสื้อตัวเก่ง? ฉีดน้ำหอม?  ทั้งหมดทั้งมวงก็เพื่อสิ่งเดียวครับ .. การสร้างความประทับใจแรก (First Impression)…