วิเคราะห์คู่แข่ง ก่อนลงสนามจริง (Competitive Analysis)