Google หน้าแรก พื้นฐานการทำให้เว็บติด

Google หน้าแรก พื้นฐานการทำให้เว็บติด

เครื่องมือค้นหา หรือ Search Engine นั้นมีจำนวนมาก ที่นิยมก็เซียน Google, Yahoo, Bing ซึ่งใช้มาตรฐานใกล้เคียงกัน ในการตัดสินว่าเว็บไหนควรอยู่บน ในอันดับของผลการค้นหาคำต่างๆ ซึ่งใช้มาตรฐานใกล้เคียงกัน ในการตัดสินว่าเว็บไหนควรอยู่บน ...

More