วันนี้ได้มีโอกาสอ่านบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการทำ on-page หรือ on-site SEO ผู้แต่งเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนครับถึงความแตกต่างของการำทำ on-page search engine optimization ในอดีต กับ best practice การทำ SEO ในปัจจุบัน เริ่มสนใจแล้วละสิ ไปอ่านบทความนี้พร้อมๆ กันเลย

on page search engine optimization

แน่นอนครับว่าเรื่องของ SEO หรือ Search Engine Optimization นั้นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ Search Engine มีการเปลี่ยนแปลง การทำ SEO ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามปกติ แต่โดยปกติแล้วเรื่องของ On-Page SEO หรือการปรับแต่งภายในเว็บไซต์ของเราให้ถูกใจ Search Engine นั้น มักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นัก ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเรียนรู้กันจะเป็นเรื่องพื้นฐานดังนี้ On-Page SEO แบบเก่า Keyword in Title – มีคีย์เวิร์ดอยู่ในชื่อบทความ Keyword in Description – มีคีย์เวิร์ดอยู่ในรายละเอียดเนื้อหาของบทความ Keyword in URL – มีคีย์เวิร์ดอยู่ในที่อยู่เว็บไซต์ Keyword in Heading & Sub-heading (H1, H2, H3) – มีคีย์เวิร์ดอยู่ใน หัวข้อหลักและหัวข้อรอง Keyword in image (Alt attribute) – …

Continue reading »
Source: imarketingfriends.com