ปรับแต่ง SEO ใน Joomla

ตั้งค่า SEO กำหนดค่าตามมาตรฐานการทำงานของเสิร์ชเอนจิน (SEO) สำหรับ Joomla

  • เปลี่ยน URLs เป็ นแบบอ่านง่าย กำ หนดให้ ของหน้าเว็บรองรับการค้นหาของ เสิร์ชเอนจิน
  • ใช้ Apache mod_rewriteกำ หนดตรวจจบัและเขียน URL ของหน้าเว็บขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการค้นหาของเสิร์ชเอนจิน
  • ใส่ .html ต่อท้าย URL ใส่นามสกุลของหน้าเว็บลงในส่วนท้ายของ URL
  • Unicode Aliases เป็นการเลือกแสดงชื่อ URL เป็นนามแฝง หรือแปลงเป็นภาษา Unicode
  • ใส่ชื่อเว็บลงในทุกหน้า มีชื่อหน้าเพจตอนเริ่มต้น และตอนจบเพจ

คลิกที่แถบไซต์แก้ไขเฉพาะบางส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
seo-configuration-for-joomla

ทำให้ url joomla 1.5 เป็น search engine friendly

ทำให้ url joomla 1.5 เป็น search engine friendly เพื่อทำ seo แล้วมันมีประโยชน์อะไร คือ ช่วยให้เว็ยเราติดอันดับใน search engine ง่ายมากขึ้น เมื่อติดอันดับมากขึ้น คนก็เข้ามากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น ปัจจุบันนี้ คนก็ใช้ search engine กันทั้งนั้น เรียกว่าแทบทุกคนเลยด้วยซํ้า คิดอะไรไม่ออกบอก google (สำหรับเมืองไทยนะ ต่างประเทศเขาก็นิยมอีกแบบตามแบบของเขา) มาดูดีกว่า

  • URL แบบที่ยังไม่เปิดใช้ search engine friendly

http://127.0.0.1/joomla15test/index.php?option=com_content&view=article&id=19:joomla-overview&catid=29:the-cms&Itemid=37เป็นแบบนี้เป็นที่จดจำยาก เต็มไปด้วยพารามิเตอร์และเซสชั่นมากมาย

  • URL แบบที่เปิดใช้ search engine friendly

http://127.0.0.1/joomla15test/joomla-overview/more-about-joomla/29-the-cms/19-joomla-overview.html ง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะ

global configuration in Joomla

การเปิดใช้งาน search engine friendly เข้าไปเปิดได้เลยที่ Global Configuration(รูปด้านบน)

จากนั้นตั้งค่าตามรูปเลย

seo settings in Joomla

seo settings in Joomla

จากนั้นไปแก้ไฟล์ htaccess.txt เป็น .htaccess

สำคัญคือ Alias ใน section,category,menu,content ใส่ให้หมดและห้ามซํ้ากัน เช่น http://www.youdomain.com/youcategory/18-joomla-youpage.html youcategory มาจาก Alias ของ category

18-joomla-youpage มาจาก Alias ของ content

http://www.youdomain.com/youpage.html youpage มาจาก Alias ของ menu มันจะทำให้ google ค้นหาเว็บเราได้ง่ายขึ้นใช้ได้กับโฮส Apache ที่เปิด mod_rewrite เท่านั้น

ส่วนถ้าเว็บคุณอยู่บน subdirectory เช่น http://www.yourdomain.com/th

ไฟล์ .htaccess ตรง

 

#RewriteBase / แก้เป็น RewriteBase /th

ในไฟล์ .htaccess ไม่ต้องแก้อะไรเลย

 

wisuwat
 

An accomplished Internet Marketer, with expertise in Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), Social Networking etc Also Proven ability to develop websites for established firms. Deep understanding of how internet works, how to draw targeted traffic to sites and convert browsers to buyers. This ultimately contributes to problem resolution in internet marketing area. Strong analytic and leadership skills, with ability to motivate professionals and maximize levels of productivity. Excellent communicator, with emphasis on building strong client relationships.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: